Geograafia

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
381808
0
120
block

Pane mõisted paari

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

migratisoon

Sisseränne

Kliknij i przeciągnij

mujalt tulevate inimeste alaliselt või pikemaks ajaks võõrsile siirdumine

inimeste alaline või pikaajaline ümberasumine ühest riigist teise, aga ka elupaiga vahetamine sama riigi piires