genetics

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
136875
0
120
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

Name examples of modifications to Mendelian genetics

eye color in drasophila, hunan blood grouping, height, peppers

Czy to prawda?