GCSE history (Vietnam, Eisenhower and Kennedy)

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
100668
0
45
block

When did Eisenhower become president?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
100669
0
45
none
100670
0
45
none
100671
0
45
none
100672
0
45
none
100673
0
120
none
100674
0
45
none