Gangs 101 (C226 - P3)

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
44688
0
120
block

A gang is defined as:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
44689
0
120
none
44690
0
120
none
44691
0
120
none
44692
0
120
none
44693
0
120
none
44694
0
120
none
44695
0
120
none
44696
0
120
none
44697
0
120
none
44735
0
120
none
44738
0
120
none
44740
0
120
none
44742
0
120
none
44745
0
120
none