G1 Road Rules: Vehicle Parking & Speed Limits (Questions #1-13)

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
626529
0
1200
block

When parked facing uphill without a curb, turn the steering wheel to the ___________________?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)