Furcation Examination

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
317026
0
120
block

Same as a class III except that the furcation is visible clinically due to tissue recession.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


317027
0
120
none
317028
0
120
none
317029
0
120
none