Fueling reactions

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
141508
0
60
block

How many molecules of ATP is giver per molecule of glucose oxidised?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
141509
0
60
none