French food association F

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
1230
0
300
block

Match the English to the French

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

alimentation

nourriture

couteau

fourchette

cuillère

équilibré

faim

soif

goût

frais

gras

sucré

verre

régime

fort

délicieux

Kliknij i przeciągnij

spoon

knife

hunger

thirst

balanced

fresh

taste

diet

fatty

sweetened

strong

glass

delicious

food

food

fork