Fisio cardiaca tema 47

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
566384
0
120
block

Los requerimientos de O2 del musculo cardiaco se ven aumentados por:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
566385
0
60
none