Financial Literacy Quiz

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
36097
0
120
block

If I am the guarantor of a friend's bank loan, I am personally responsible to pay up if he does not pay.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)