Population and Migration

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
139386
0
240
block

Improvement in sanitation causes death rates to fall. True or False?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
139387
0
300
none
139388
0
300
none
139389
0
300
none
139457
0
480
none