F334 The Materials Revolution

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
36740
0
120
block

why do amine groups show basic properties

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


36742
0
120
none
36744
0
120
none
36745
0
120
none
36747
0
120
none
36748
0
120
none
36834
0
120
none
36835
0
120
none
36838
0
120
none
36844
0
120
none
36852
0
120
none