exam 1

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
313768
0
120
block

If adenine (A) is located on the leading strand of DNA, then the same location on the lagging strand 2 must be:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


313771
0
120
none
313774
0
120
none
313775
0
120
none
313776
0
120
none