Equations

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
365927
0
120
block

Calculate the energy is required to raise the temperature of 0.7kg of water form 29°C to 23°C (SHC of Water = 4180)

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
365923
0
120
none