Entrep

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
411613
0
120
block

Pre-operating expenses are investments.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
411614
0
120
none