English grammar - present simple

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
163188
0
10
block

I ___ every day

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
163189
0
120
none