Engines

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
370407
0
180
block

91 aircraft is on ground, PWR MGT set at TO , ATPCS push button ON. the ATPCS is armed when

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


370408
0
240
none