Endocrine Chapter 50

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
301877
0
30
block

Match the type of glands to their function

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

Exocrine

Endocrine

Kliknij i przeciągnij

ductless, secrete directly into bloodstream

secrete through ducts


301878
0
30
none
301879
0
30
none
301880
0
30
none
301881
0
30
none
301882
0
30
none
301923
0
30
none
301924
0
30
none
301925
0
30
none
301926
0
60
none
301927
0
120
none
301928
0
60
none
301929
0
120
none
301930
0
90
none
301931
0
30
none