Embryology

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
290443
0
120
block

TATA Box is related to which region of a template gene undergoing transcription?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


290444
0
120
none
290445
0
120
none
290446
0
120
none
290447
0
120
none
290448
0
120
none
290449
0
120
none
290450
0
120
none
290451
0
120
none
290452
0
120
none
290453
0
120
none
290454
0
120
none
290455
0
120
none
290456
0
120
none
290457
0
120
none