Electrical Circuits

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
6613
0
60
block

The resistance of a copper wire to the flow of electricity_______ as the _______ of the wire ________.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
6614
0
60
none
6615
0
60
none
6616
0
60
none
6617
0
60
none
6618
0
60
none
6619
0
60
none
6620
0
60
none
6621
0
60
none
6622
0
60
none
6623
0
60
none
6624
0
60
none
6625
0
60
none
6626
0
60
none
6627
0
60
none