El Pretérito

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
91734
0
120
block

Which of the following is a verb conjugated in the preterite tense?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


91743
0
120
none
91744
0
120
none
91746
0
120
none
91750
0
120
none