EE Objectives I

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
548352
0
60
block

RMS value and mean value is the same in case of

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
548353
0
60
none
548354
0
60
none
548355
0
60
none
548356
0
60
none
548357
0
60
none
548358
0
60
none
548359
0
60
none
548360
0
60
none
548361
0
60
none
548362
0
60
none
548363
0
60
none
548364
0
60
none
548365
0
60
none
548366
0
60
none