Ed 11 Chapter 136 : Development and Assessment of Lower Urinary Tract Function in Children

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
443403
0
120
block

Regarding normal parameters of lower urinary tract function, which statement is INCORRECT?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


443404
0
120
none
443405
0
120
none
443406
0
120
none
443407
0
120
none