Ed 11 Chapter 068 : Surgical, Radiographic, and Endoscopic Anatomy of the Male Pelvis

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
447156
0
120
block

Lymphatic drainage from the scrotum travels:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)