Ed 11 Chapter 046 : Etiology, Pathogenesis, and Management of Renal Failure

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
447089
0
120
block

A 70-kg man will have the greatest change in glomerular filtration rate (GFR) when the creatinine changes from:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)