Drought in the UK

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
58968
0
120
block

what year did the drought take place?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


58969
0
120
none
58970
0
120
none
58971
0
120
none
58972
0
120
none
58973
0
120
none
58975
0
120
none
58976
0
120
none