Drinks

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
513638
0
60
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

Choose the ingredients in an Alabama Slammer: a.) Vodka, melon liqueur, southern comfort, amaretto b.) Vodka, melon liqueur, amaretto, cranberry c.) Vodka, southern comfort, amaretto, grenadine, orange juice "

c.) Vodka, southern comfort, amaretto, grenadine, orange juiceCzy to prawda?