Diving Procedures 1

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
347904
0
30
block

Which of the following supply diagrams is correct

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


347845
0
30
none
347847
0
30
none
347848
0
30
none
347850
0
30
none
347851
0
30
none
347852
0
30
none
347855
0
30
none
347856
0
30
none
347857
0
30
none
347858
0
30
none
347859
0
30
none
347860
0
30
none
347861
0
30
none
347862
0
30
none