divine command theory

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
165316
0
10
block

what is divine command theory

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

an ethic which

Kliknij i przeciągnij

is religious


165317
0
20
none