Digestion

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
52842
0
30
block

Where is amylase produced?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


52844
0
60
none
52848
0
60
none
52849
0
60
none
52850
0
60
none
52852
0
90
none
52855
0
60
none
52856
0
60
none