Desigualdades y Subdesarrollo

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
217351
0
30
block

¿Cómo se puede definir el subdesarrollo?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)