Desertification / drought in the sahel

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
58980
0
120
block

how long has the sahel been suffering since?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
58983
0
120
none
58985
0
120
none
58987
0
120
none
58988
0
120
none