Deklination

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
9857
0
120
block

villa - Nom. Sg.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


9858
0
120
none