Cultural Variations

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
370128
0
180
block

What was the aim of Ijendoorns and Kroonenbourgs study?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


370130
0
180
none