Cümle Türleri

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
349751
0
60
block

(1)Ralph, artık denizkabuğunu öttürmüyordu ve büyük kayanın üstü çocuklarla dolmuştu. (2)Sabahki toplantıdan farklıydı bu toplantı. (3)Güneşte yanmanın acısını çeken çocuklar, giysilerini sırtlarına geçirmişlerdi.(4) Eskisi gibi ayrı bir grup olmaktan az çok kurtulan koro üyeleri, pelerinlerini bir kenara atmışlardı.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
349752
0
60
none
349753
0
60
none