CPTP 3

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
196108
0
120
block

Which one of these is not a side effect of opioids ?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


196110
0
120
none
196117
0
120
none
196119
0
120
none
196125
0
120
none
196138
0
120
none
196141
0
120
none
196144
0
120
none
196147
0
120
none
196150
0
120
none
195432
0
120
none
195433
0
120
none
195434
0
120
none
195435
0
120
none
195441
0
120
none