Conocimientos Básicos de Computadoras

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
358409
0
120
block

4. ¿Una página del web nos muestra el mundo real?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
358375
0
60
none
358395
0
120
none