Computer Exams

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
70778
0
30
block

I.C.T tools enable people to do the following except___

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
70795
0
30
none
70826
0
30
none