Closed head injuries

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
446499
0
60
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

What is a hematoma?

Clotted blood cells in organ or tissue A.K.A Bruise.





Czy to prawda?





446500
0
60
none
446501
0
60
none
446502
0
60
none
446503
0
60
none
446504
0
60
none
446505
0
60
none