Climatology

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
2048
0
180
block

what is the mean atmospheric surface level pressure in units hpa?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
2044
0
180
none
2045
0
180
none
2046
0
180
none
2047
0
180
none