Clausewitz

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
58139
0
120
block

Clausewitz contends that war is a continuation of?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


58140
0
120
none
58141
0
120
none
58142
0
120
none
58145
0
120
none
58147
0
120
none
58149
0
120
none
58150
0
120
none
58151
0
120
none
58152
0
120
none
58153
0
120
none
58155
0
120
none