CK HRT Beer Category Game

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
76258
0
30
block

CK HRT total beer category grew $36K (+0.3%) CYTD. What % did Constellation beer (Corona & Modelo) contribute to CK HRT's total beer category growth?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


76259
0
30
none
76261
0
30
none
76263
0
30
none
76267
0
30
none