CISSP Chapter 7 Quiz

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
24910
0
120
block

What is the goal of cryptanalysis?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)












24912
0
120
none
24913
0
120
none
24914
0
120
none
24917
0
120
none
24918
0
120
none