Chief

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
175587
0
60
block

Wartość dewiacji magnetycznej można wyznaczyć:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


175588
0
60
none
175589
0
60
none
175590
0
60
none
175591
0
60
none
175592
0
60
none