Chemistry

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
48370
0
120
block

If an elements has two protons, two electrons, two neutrons, and 2 valence electrons, what element is it?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
48371
0
120
none