chapter 8 and part two of 3

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
6937
0
120
block

Absolute poverty

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


6938
0
1200
none
6939
0
1200
none
6940
0
1200
none
6941
0
1200
none
6942
0
1200
none
6943
0
1200
none
6944
0
1200
none
6945
0
1200
none
6946
0
1200
none
6947
0
1200
none
6948
0
1200
none
6949
0
1200
none