Chapter 8

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
317189
0
120
block

Human resource management (HRM) is the set of organizational activities directed at ______ , ______ , and ____________________ .

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


317137
0
120
none
317142
0
120
none