Chapter 4 Physio

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
50178
0
120
block

Fill In The Blanks

Wypełnij puste pola  

(0/0)Ischemia is to

as hemorrahage is to50181
0
120
none
50189
0
240
none
50224
0
240
none
50225
0
240
none
50228
0
180
none
50376
0
300
none
50175
0
120
none