Chapter 137 : Pediatric Urologic Oncology

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
431182
0
120
block

A deletion of chromosome 11 has been found most frequently in Wilms tumor patients with:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


431183
0
120
none
431184
0
120
none
431185
0
120
none
431186
0
120
none
431187
0
120
none
431188
0
120
none
431189
0
120
none
431190
0
120
none
431191
0
120
none
431192
0
120
none
431193
0
120
none
431194
0
120
none
431195
0
120
none
431196
0
120
none