Chapter 112 : Renal Functional Development and Diseases in Children

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
430673
0
120
block

In the human, nephrogenesis is completed by:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


430674
0
120
none
430675
0
120
none
430676
0
120
none
430677
0
120
none
430678
0
120
none
430679
0
120
none
430680
0
120
none
430681
0
120
none
430682
0
120
none
430683
0
120
none